Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

logo aktywny samorząd

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2019r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON w 2019 roku będą przyjmowane w następujących terminach: 

 Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

 Moduł I:

  • od dnia 02.05.2019 r. do 31.08.2019 r. 

Moduł II:

  • od 18 marca 2019 r. do 30 marca 2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019,
  • do 10 października 2019 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr I (zimowy).
  • od 01 września do 10 października 2019 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020 – semestr I (zimowy).

W 2019 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: 

w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Aktualne warunki dofinansowania (wysokość i zasady) określają Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.docx (327kb)


Submenu