Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

logo aktywny samorząd

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2018r.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON w 2018 roku będą przyjmowane w następujących terminach: 

        W ramach Modułu I:

 •  od dnia 2 maja 2018 r. do dnia 30 sierpnia 2018 r.

       W ramach Modułu II:

 • od 15 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018,
 • do 10 października 2018 r. w dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 – semestr I (zimowy).

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: 
w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Aktualne warunki dofinansowania (wysokość i zasady) określają Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.docx (54kb)


Submenu