Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty > Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia

Adaptacja Budynku Wielofunkcyjnego Na Budynek Mieszkalny – Mieszkania o Charakterze Wspieranym Wraz z Zagospodarowaniem Terenu i Zakupem Wyposażenia

logo efrr

Projekt

„Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”

współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”

Działania 9.2 – „Infrastruktura socjalna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wnioskodawca - Powiat Olecki

Realizator - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy współpracy  ze Starostwem Powiatowym w Olecku

Projekt zakłada utworzenie 8 mieszkań (35 miejsc), w tym 3 wspierane i 5 chronionych oraz ich częściowe wyposażenie w meble oraz sprzęt AGD.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2018 r. Po oddaniu budynku do użytku z usług wsparcia będą mogły korzystać osoby starsze, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby pełnoletnie opuszczające rodzinną, instytucjonalną pieczę zastępczą i inne placówki. Mieszkania prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku będą formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych świadczonych na obszarze powiatu oleckiego.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie kompleksowości systemu wsparcia socjalnego osób korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych,

- zwiększenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z mieszkań wspomaganych, w tym wspieranych i chronionych.

 

Planowane efekty realizacji projektu:

- zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze powiatu oleckiego;

- uzupełnienie oferty pomocy dla osób korzystających z mieszkań wspomaganych;

- zwiększenie liczby osób usamodzielnionych i skrócenie czasu dochodzenia do samodzielności;

- ułatwienie dostępu do mieszkań wspomaganych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego o 8 lokali;

- powstanie 3 miejsc pracy przy obsłudze mieszkań wspomaganych i osób przebywających w tych mieszkaniach.

 

Wartość projektu – 2 929 458,56 zł

Wkład funduszy europejskich – 2 168 206,57 zł

<< January 2018 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31