2022 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności > 2022

2022


W dniu 24.05.2022 r. podczas VII Warmińsko-Mazurskiej Państwo Maria i Kazimierz Arciszewscy otrzymali statuetkę Diament dobroci i serca. To szczególne wyróżnienie wręczyły naszej zawodowej rodzinie zastępczej  Pani Jolanta Piotrowska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Panią Katarzyną Koplińską - Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

                   Państwo Maria i Kazimierz Arciszewscy pełnią funkcję rodziny zastępczej od 2005 r. Mają jedną, pełnoletnią, przysposobioną córkę. Obecnie stanowią rodzinę zastępczą zawodową, mają pod opieką dwie dziewczynki, siostry w wieku przedszkolnym, które oczekują na przysposobienie, spotykają się już z potencjalnymi kandydatami
na rodziców adopcyjnych. Przez lata nieśli pomoc dzieciom potrzebującym, jako rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa oraz zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. W swoim domu otoczyli opieką i wsparciem  26 dzieci, 5 powróciło pod opiekę rodziców biologicznych, 9 zostało adoptowanych, 12  zmieniło pieczę zastępczą.

                   Państwo Arciszewscy mieszkają na wsi w pięknym otoczeniu natury. Zapewniają podopiecznym odpowiednie warunki do nauki, zabawy i odpoczynku, tworzą bezpieczny, ciepły dom i rodzinną atmosferę. Przekazują dzieciom odpowiednie wartości, zasady, zwyczaje. Uczą je szacunku, empatii i okazywania uczuć. Z ogromnym zaangażowaniem wypełniają swoje obowiązki i bardzo indywidualnie podchodzą do sytuacji osobistej każdego podopiecznego. Są otwarci na ich potrzeby i często z własnej inicjatywy podejmują działania ukierunkowane na udzielenie im odpowiedniej pomocy specjalistycznej.
W sytuacjach kryzysowych korzystają wraz z podopiecznymi ze wsparcia specjalistycznego na terenie tut. jednostki. Chętnie współpracują z rodzinami biologicznymi podopiecznych, innymi rodzinami zastępczymi oraz z instytucjami wypełniającymi zadania z zakresu pieczy zastępczej.

                   Państwo Maria i Kazimierz Arciszewscy mają „wielkie serca”, można na nich liczyć w nagłych, trudnych sytuacjach, kierują się chęcią pomocy innym. Mamy nadzieję, że będą wypełniać swoja misję przez kolejne długie lata. 

 Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego


W dniu 1 września 2021 r. przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Docelowo będzie to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością uzyskają kompleksowe wsparcie

w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Kontakt do CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim: 89 722 90 30
(od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziału).

Więcej informacji o działalności Centrum znajdą Państwo tutaj: http://cidon.pfron.org.pl/