2019

 Powiatowa inwestycja – modernizacja budynku, w finale Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.

          5 września 2019 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w XXIII edycji Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku.

       W imieniu Starosty Oleckiego, P. W. Szymczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku wraz z pracownicą zaangażowaną w realizację projektu, w wyniku którego powstała inwestycja, odebrały nominację za modernizację budynku przy ul Wiejskiej w Olecku oraz nagrodę Związku Powiatów Polskich dla Inwestorów.

     Ogólnopolski charakter Konkursu sprawił, że konkurencja była ogromna – ponad 500 inwestycji zgłoszonych z całego kraju w różnych kategoriach. Już sama nominacja jest dużym wyróżnieniem dla  powiatu, gdyż do finału zakwalifikowało się tylko 85 obiektów.

          Przypomnijmy, że uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku, który powstał w ramach projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny - mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”, miało miejsce w dniu 14 września 2018 r.. Projekt został zrealizowany przez Powiat Olecki  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. W jego ramach powstały 3 mieszkania wspierane i 6 mieszkań chronionych (35 miejsc). Inwestycję współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

    Do mieszkań kierowane są osoby/rodziny w kryzysie, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz usamodzielniający się wychowankowie z pieczy zastępczej.

       Jest to miejsce wsparcia dla wszystkich z terenu naszego powiatu, którzy tego potrzebują – do chwili obecnej pomoc uzyskały już 34 osoby.


 

       Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży 

     W dniach 22.06 – 01.07.2019r. dzieci i młodzież  m.in. z rodzin zastępczych, z rodzin w kryzysie korzystających ze wsparcia w PCPR oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu oleckiego  przebywały na koloniach letnich w Iwoniczu ( woj. podkarpackie ). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pozyskało z Kuratorium Oświaty w Olsztynie 34 miejsca. Wypoczynek w całości sfinansowany był przez Kuratorium. Kolonie cieszyły się bogatym programem, który obejmował m.in. : wycieczki edukacyjne autokarowe i  piesze, zwiedzanie miejsc zabytkowych upamiętniających historię II Rzeczypospolitej, zajęcia edukacyjne, konkursy, zabawy oraz zajęcia promujące zdrowy tryb życia i profilaktykę uzależnień. Wszystkie atrakcje miały na celu kształtowanie szacunku do własnego państwa (symboli, tradycji), integrację społeczną, wzmocnienie samooceny oraz odkrywanie własnych atutów.                                                                                                Organizator wypoczynku zapewnił bezpieczny przejazd i właściwe warunki kolonistom.