Aktywny Samorząd

logo aktywny samorząd


Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2022 roku 

Informujemy, że od 1 marca 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Wnioski będą przyjmowane:

Można składać je osobiście w siedzibie Centrum,  za pośrednictwem poczty lub bez wychodzenia z domu w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - https://sow.pfron.org.pl/ 

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  2. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  3. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka); 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. 

Szczegółowe informacje, w tym treść programu, „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu w 2022 roku”, a także zasady korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępne są na stronie PFRON pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/