2016 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktywny Samorząd > 2016

2016

 Podsumowanie pilotażowego programu „Aktywny samorząd ” realizowanego w 2016r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w 2016r.  realizowało pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Przyjmowanie wniosków następowało w trybie ciągłym w ramach modułu I w terminie  do 30 sierpnia natomiast  w ramach Modułu II do 10 października. W trakcie tego okresu do tut. jednostki złożono 17 wniosków osób niepełnosprawnych. Pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków i przyznano poniższe dofinansowania:

Wykaz wniosków dofinansowanych w ramach programu przedstawia poniższa tabela: 

Forma wsparcia:

Zakres pomocy

 Liczba wniosków

Kwota dofinansowania

Moduł I –

Obszar A-

Zadanie nr 1

dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 

1

 

5.000,00 zł

Moduł I –

Obszar A-

Zadanie nr 2

 

dofinansowanie   prawa jazdy kategorii B,

 

1

 

1.320,00 zł

Moduł I –

Obszar B -

Zadanie nr 1

dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

1

 

4.500,00 zł

Moduł I -

Obszar C -

Zadanie nr 2 

dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

1

 

1.149,99  zł

Moduł I -

Obszar C -

Zadanie nr 3

dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 

1

 

20.200,00 zł

Moduł I -

Obszar D

utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,

2

4.800,00 zł

Moduł II

uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym

7

7.976,50 zł

                                                            Łączna kwota dofinansowań:      44.946,49 zł