Grupa Wspierająco-Edukacyjna Dla Osób doznających Przemocy w Rodzinie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2014/2013 > Grupa Wspierająco-Edukacyjna Dla Osób doznających Przemocy w Rodzinie

Grupa Wspierająco-Edukacyjna Dla Osób doznających  Przemocy w Rodzinie

Jeżeli:

 • Odczuwasz bezradność, lęk..
 • Przestajesz ufać swoim odczuciom i intuicjom..
 • Obawiasz się wypowiadać własne zdanie..
 • Ograniczasz swoje zainteresowania i kontakty..
 • Twój partner/partnerka jest zazdrosny o ciebie i osoby dla ciebie ważne..
 • Partner/partnerka Cię rani, straszy, grozi, poniża, bije..
Celem grupy jest:
 • Przekazywanie wiedzy dotyczących zjawiska przemocy oraz aktualnych informacji z zakresu wychodzenia z przemocy (z zakresu psychologii, prawa, pracy socjalnej itp.)
 • Przekazywanie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy
 • Pogłębienie świadomości praw osobistych i zdobycie umiejętności do korzystania z nich
 • Kształcenie umiejętności skutecznej obrony przed przemocą oraz egzekwowanie skutecznej interwencji
 • Zaplanowanie i wdrożenie działań, mających na celu zmienić dotychczasowe życie - przezwyciężyć bezradność , poczucie samotności i obciążenia psychiczne związane z doświadczoną przemocą
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni do ekspresji różnych emocji i kształcenie umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia z trudnymi emocjami
 • Kształcenie umiejętności układania partnerskich stosunków i wypracowanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
 • Odbudowanie poczucia wartości i wzmacnianie zasobów osobistych posiadanych przez uczestników grupy
Uczestnictwo w grupie wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne
Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w grupie wspierająco-edukacyjnej zgłoś się na indywidualna konsultację psychologiczną celem rekrutacji do grupy (prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia terminu spotkania).
Grupę poprowadzi terapeuta - Ewelina Soi.
Spotkania rozpoczynają się od miesiąca marca 2013 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy przy PCPR w Olecku, we wtorki w godzinach 17.00-19.00.
Liczebność grupy około 12 osób.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, II piętro , tel. (87) 520 34 37.
Proponujemy również bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne i porady prawne.
Serdecznie zapraszamy