Ogłoszenie O Naborze Osoby Do Przeprowadzenia Szkolenia pt. „Seksualność Dzieci I Młodzieży” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2014/2013 > Ogłoszenie O Naborze Osoby Do Przeprowadzenia Szkolenia pt. „Seksualność Dzieci I Młodzieży”

Ogłoszenie O Naborze Osoby Do Przeprowadzenia Szkolenia pt. „Seksualność Dzieci I Młodzieży”

W związku z realizacją projektu pt: „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku poszukuje osoby do przeprowadzenia 8-godzinnego szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu powiatu oleckiego ( 30 osób).

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie.

Termin realizacji: grudzień 2013r.

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie, kwalifikacje wymagane dla osób szkolących grupy, bądź przeprowadzające superwizje;
  2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (minimum dwie rekomendacje);
  3. oferta przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych z programem obejmującym tematykę seksualności dzieci i młodzieży ( m.in. rozwój, zachowania, symptomy wykorzystywania seksualnego) - oferta powinna zawierać koszt szkolenia (brutto).

CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać do dnia 03.12.2013r. do godz. 14:00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ulicy Gołdapskiej 23, bądź na adres e-mailowy: pcpr@olecko.pl

Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami w PCPR w Olecku. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria formalne w celu omówienia szczegółów szkolenia.

W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 520-34-38 lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, II piętro pokój nr 6.

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wiesława Szymczyk