Program Korekcyjno - Edukacyjny – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2014/2013 > Program Korekcyjno - Edukacyjny

Program Korekcyjno - Edukacyjny


03-01-2014
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku uprzejmie informuje, że prowadzi nabór kandydatów do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w jej zaprzestaniu poprzez edukację mającą na celu:

  • uświadomienie czym jest przemoc
  • uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich
  • rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe
  • opracowanie "planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły i przemocy
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych
  • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

Program skierowany jest w szczególności do:

  • Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • Osób stosujących przemoc w rodzinie, które już uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • Osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym(dobrowolne zgłoszenia)

Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby do stosowania przemocy domowej.

Program realizowany jest w okresie 3 miesięcy i składa się z 3 spotkań indywidualnych wprowadzających z każdym uczestnikiem programu oraz 12 spotkań grupowych.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w siedzibie PCPR u Pani Anety Naruszewicz w każdy czwartek w godz. 11:00-19:00 bądź w dni robocze pon.- pt pod numerem tel. 087-520-34-37

Program prowadzą przygotowani trenerzy.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Zapewniamy całkowitą dyskrecję!