2015 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2015

2015

30-07-2015

Ruszył Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży – 507 832 741! Swoje problemy mogą tam też zgłosić dorośli, pracujący na co dzień z młodymi ludźmi.

To już 10. Edycja tej inicjatywy. Telefon działa przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a organizuje go Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton.

Prowadzenie Wakacyjnego Telefonu Zaufania wspiera Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dyżurujący przy telefonach ekspertki i eksperci odpowiadają na wszystkie pytania młodych ludzi, dotyczące m.in. zdrowia i dojrzewania. Osoby dorosłe – rodzice, opiekunowie, czy wychowawcy na koloniach i obozach – uzyskają wskazówki, jak rozmawiać z młodymi ludźmi. W przypadku poważniejszych problemów, każdy dzwoniący uzyska informację, do jakiej organizacji lub specjalisty może się zwrócić.

Wakacyjny Telefon Zaufania działa od środy 1 lipca. Będzie czynny codziennie do 31 sierpnia, w godz. 19-21.

Pytania można zadawać telefonicznie lub przez sms-y pod numerem 507 832 741.

Więcej informacji na www.ponton.org.pl


 Komunikat !

XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte drzwi”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności  w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym nt.: „ Otwarte drzwi”. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, podejmujące tematy związane z problematyką osób niepełnosprawnych , które uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace można składać w terminie do 29 lipca 2015r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy / Statuetki. 


 DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OLECKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PEDAGOGA W DZIALE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA

  DO NABORU MOŻE PRZYSTĄPIĆ OSOBA, KTÓRA POSIADA (wymagania konieczne):

 1. Ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna.
 2. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pozostałe wymagania:

komunikatywność, nieposzlakowana opinia, niekaralność.

 DO ZAKRESU ZADAŃ NA STANOWISKU NALEŻY  m.in.:

 1. Zapewnienie bezpiecznego schronienia w hostelu Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką w  postaci zabezpieczenia niezbędnych potrzeb bytowych w momencie zakwaterowania tj.  pościel, ubranie, art. żywnościowe, ochronę  przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, w uzasadnionych przypadkach zabezpieczenie pomocy medycznej (wezwanie pogotowia ratunkowego) i natychmiastowej pomocy psychologicznej.
 2. Udział w opracowywaniu indywidualnego planu pomocy osobom potrzebującym.
 3. Udzielanie pomocy pedagogicznej osobom korzystającym z usług Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia, w tym prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
  i udzielanie konsultacji wychowawczych.

 WYMAMANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  w obszarze przeciwdziałania przemocy, 
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 5. oświadczenie o niekaralności.

 Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.07.2015 do godz. 15.30
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, ul. Gołdapska 23.

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Z osobą wybraną zostanie podpisana umowa o pracę na okres próbny.
 2. Praca zmianowa, w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy w godzinach 7.00-19.00, 19.00-7.00.

 Olecko, 15.06.2015 r..

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

 Wiesława Szymczyk


   UWAGA MATURZYŚCI!

Rozpoczyna się
XIV EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was

Stypendia na I rok studiów

W wysokości 500 zł miesięcznie, które będzie wypłacane przez 10 miesięcy

Jeśli:

 • pochodzisz ze wsi lub małego miasta
 • masz dobre nauki w nauce i chcesz studiować
 • masz niskie dochody

 zapoznaj się z zasadami oraz regulaminem i zgłoś się do Programu.

Wykorzystaj swoją szansę!

Więcej informacji na www.stypendia-pomostowe.pl