2017 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2017

2017

29-09-2017

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Togatus Pro Bono organizuje "AKCJĘ BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ”. W Galerii Warmińskiej w Olsztynie w dniach od 29 września do 1 października 2017 roku będzie działał punkt bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy w:

piątek w godz. 14.00 - 18.00
sobotę w godz.10.00 - 18.00
niedzielę w godz.13.00 - 16.00.

Bezpłatne porady prawne będą udzielane przez radców prawnych z Fundacji Togatus Pro Bono z Olsztyna, a z ich wiedzy mogą skorzystać wszyscy!

Pomoc prawna realizowana jest bezpłatnie, kierowana jest do wszystkich mieszkańców potrzebujących wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.


24-04-2017

Fundacja EY jako partner programu „Możesz ITy” zaprasza pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w pełnym, bezpłatnym kursie programowania, dzięki któremu zdobędą zawód.

Uczestnicy programu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, by rozpocząć pierwszą pracę w branży IT. Na kursie Szkoły Programowania Coders Lab niezależnie od wykształcenia, młode osoby nauczą się programowania od podstaw. Warsztaty z kompetencji miękkich pomogą uczestnikom rozwinąć zdolność skutecznej komunikacji, pracy w grupie oraz zarządzania czasem.

Program organizowany jest przez Fundację Dotrzymaj Kroku oraz Szkołę Programowania Coders Lab we współpracy z Fundacją EY.

Więcej informacji o programie w ulotce i regulaminie oraz na stronie www.MozeszITy.pl

ikona pdfUlotka.pdf (750 kb)

ikona pdfRegulamin.pdf (166 kb)

 
Rekrutacja trwa do 12 maja 2017 r.!

Kontakt do Fundacji: fundacja@dotrzymajkroku.pl


27-02-2017

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego 2017

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2017 roku. Jest on skierowany do osób, które mają problemy z kontrolowaniem swoich  emocji .

Cały program  stawia sobie następujące cele:

1.Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”

2. Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne

3. Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania

4. Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę

5. Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań  przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiazywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.

6. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Uczestnictwo w zajęciach:

  • daje możliwość  korygowania niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy
  • zwiększa zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie
  • może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panią Ewą Skowrońską - Kierownikiem Działu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia  w PCPR w Olecku  ul. Gołdapska 23 , 19-400 Olecko,  tel. 87 520 34 39

 Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!


27-02-2017

Ogłoszenie konkursowe „Kartka Wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie „Kartka Wielkanocna”!

Celem Konkursu jest:

  1. rozwój umiejętności plastycznych uczestników;
  2. aktywizacja społeczna,
  3. rozwój pasji i arteterapia różnych grup beneficjentów Fundacji,
  4. szerzenie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania,
  5. wyłonienie prac, które najcelniej ukażą oblicze Świąt Wielkanocnych.

Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 12.03.2017r. na adres: ul. Powsińska 20A, 02-920 Warszawa z dopiskiem „Konkurs plastyczny Kartka Wielkanocna”.

Na wygranych czekają nagrody!

Szczegółowe ogłoszenie konkursowe oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.znajdzpomoc.pl/kartki.html


 04-01-2017

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie numer infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie będą mogli uzyskać pomoc dzwoniąc pod numerem 800-120-002.

Od początku 2017 roku telefon będzie czynny przez całą dobę.

http://niebieskalinia.info

http://niebieskalinia.org