2020 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje > 2020

2020 


Informujemy, że do dnia 30 października 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez zajęcia klubowe należy rozumieć zajęcia, o których mowa w art. 10g-10h ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą składać podmioty prowadzące warsztat terapii zajęciowej, na ich podstawie samorząd powiatowy składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do właściwego Oddziału PFRON.

Ww. termin dotyczy zajęć klubowych realizowanych w okresie od 1 lutego
2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Dyrektor PCPR w Olecku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku informuje, że posiada jeszcze środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, m.in. na likwidację barier funkcjonalnych, tj. architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się  

(np. dofinansowanie zakupu komputerów, programów specjalistycznych, podnośników wannowych, sufitowych, łóżek rehabilitacyjnych)i dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Dofinansowania przyznawane są na podstawie obowiązujących przepisów,
z uwzględnieniem zasad przyjętych przez Zarząd Powiatu, których treść dostępna jest na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.olecko.pl  w zakładce: Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych.

                                                                                                              Dyrektor PCPR w Olecku


Serdecznie zapraszamy na seminarium dla rodziców pt. „Jak ustrzec dziecko przed uzależnieniami?” organizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku!

Termin: 22 wrzesień godzina 17:00

Miejsce: Budynek PCPR, ul, Gołdpaska 23, II piętro

Seminarium poprowadzą wieloletni specjaliści zajmujący się problematyką rodzinną – Julia Chomiczewska oraz Ewa Skowrońska

Zgłoszenia osobiście w budynku PCPR-u lub telefonicznie
 pod numerem telefonu: 87 520 34 37 codziennie w godzinach 9:00 – 18:00

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Zapraszamy!


Drodzy mieszkańcy Olecka i Przyjaciele!

 Zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Rodzice i dwójka chłopców( 3 tyg. i 5 lat) otrzymali swój własny kąt!

Pomóżmy im go wyposażyć w najpotrzebniejsze rzeczy, czyli:

- sprzęt AGD RTV (lodówka, pralka, mikrofalówka, telewizor)

- meble ( łóżeczka dla chłopców, stół, krzesła i inne)

- wyposażenie kuchni( zlew, kuchenka elektryczna, meble kuchenne)

             Wierzymy, że wspólnie uda nam się wesprzeć tę rodzinę, aby miała szansę na normalne funkcjonowanie i szczęśliwe życie. Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc.

 Informacje pod nr telefonu: 87 520 34 37


logo ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej

Powiat Olecki ponownie przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - finansowanego ze środków  Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji.

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej  jest bezpłatna.

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych zainteresowani udziałem w Programie mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Zakwalifikowanie do przyznania usługi opieki wytchnieniowej nastąpi na podstawie Karty zgłoszenia do Programu (formularz Karty w załączeniu). 

W przypadku pierwszej kolejności dostęp do usługi będą mieli uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (formularz Karty w załączeniu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Zgłoszenia do udziału w Programie będą przyjmowane w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przy ul. Gołdapskiej 23, 19-400 Olecko, tel.: 87 520 34 30 (34, 41 i 43)  oraz  na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2020

Do pobrania:

- Karta zgłoszenia.docx (20 kb)

- Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.docx (14 kb)

- Informacja dodatkowa do wzoru Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej.docx (22 kb)