Doszkalanie Rodzin Zastępczych Zawodowych I Niezawodowych oraz Szkolenie Kandydatów Na Rodziny Zastępcze Niezawodowe 2012

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt pn. "Doszkalanie rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe" w ramach finansowego wsparcia przez MPiPS zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. )
 
W ramach powyższego projektu planowane są następujące działania:
 
 
Planowany termin realizacji projektu: 01.06.2012 r. - 31.12.2012 r.