Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim 2012

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku pozyskało dofinansowanie z MPIPS na realizację od sierpnia 2012r. projektu pt."Rozwój Specjalistycznego Poradnictwa dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleckim."
 
W ramach powyższego projektu zaplanowano następujące działania:
 
Wszystkie osoby, rodziny wraz z dziećmi zapraszamy do korzystania z powyższych usług. Można zgłaszać się osobiście lub kontaktować się telefonicznie - (87) 520 34 37 z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23 ( II piętro).
 
Zakończenie projektu: 31 grudzień 2012 r.