Informacje o projekcie

Termin realizacji projektu: od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku jest realizatorem projektu pn. „Rozwój profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu oleckiego”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2015.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

Do współpracy przy realizacji projektu planujemy zaprosić m.in. Starostwo Powiatowe w Olecku, Urząd Miejski w Olecku, przedszkola, szkoły ponadgimnazjalne i placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące w powiecie oleckim.