Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE" – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi > Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE"

Dom Pomocy Społecznej "ZACISZE" 

Liczba mieszkańców umieszczonych w/w Domu na koniec miesiąca 2020r:

Miesiąc

Ogółem

Osób oczekujących

Styczeń  40 4
Luty  40 4
Marzec  40 4
Kwiecień  40 2
Maj   40 2
Czerwiec  40 2
Lipiec  42 3
Sierpień  42 1
Wrzesień  42  1 
Październik  42  
Listopad   42   
Grudzień   42   

      Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich jest jednostką organizacyjną Powiatu Oleckiego o zasięgu ponadlokalnym. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  z dnia 23 lipca 2020 r. DPS „Zacisze” w Kowalach Oleckich przeznaczony jest dla 42 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych , których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki lekarskiej bądź pielęgniarskiej, a za potrzebą zamieszkania przemawiają warunki rodzinne, mieszkaniowe, bytowe.

           W/w Dom spełnia wymagane standardy w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających określonych w rozporządzeniu MPS z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej. Tym samym decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.02.2007r. zostało wydane na czas nieokreślony Powiatowi Oleckiemu zezwolenie na jego prowadzenie.

          Zgodnie z Obwieszczeniem Starosty Oleckiego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w/w Domu w roku 2020r. wynosi 3.987,00 zł.

Prezentacja Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich