Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

 
 
Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2020 r. :
 
MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 3 26
Luty 3 34
Marzec 0 28
Kwiecień 1 10
Maj 3 33
Czerwiec 2 39
Lipiec 5 44
Sierpień 5 39
Wrzesień 5 40
Październik    
Listopad    
Grudzień