Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

 
Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2022 r. :
 
MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hostelu

W tym uchodźcy     z Ukrainy

Liczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 1 x 60
Luty 6  3  44
Marzec 6 3 66
Kwiecień 3 3 65
Maj 5 3 53
Czerwiec      
Lipiec      
Sierpień      
Wrzesień      
Październik      
Listopad      
Grudzień