Konsultacje Projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 2021-2023

Zarząd Powiatu w Olecku zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty zrównane z terenu powiatu oleckiego do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023”.

Opinie i uwagi na temat projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023” można zgłaszać na formularzu za pośrednictwem:

w terminie od 23 kwietnia 2021 r. do 14 maja 2021 r. O terminie decyduje data wpływu do wskazanej jednostki.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w wyżej wymienionym zakresie jest dostępne:

Za przeprowadzenie konsultacji, przyjmowanie uwag i wniosków odpowiedzialne są:

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr 183/2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 13.04.2021 r.pdf (684 kb)
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023”.pdf (834 kb)
  3. Formularz uwag i opinii.pdf (230 kb)