Podziękowania 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dziękuje wszystkim darczyńcom za bezinteresowne wspieranie podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Mieszkań Chronionych i Wspieranych.

Podziękowania dla naszych darczyńców za: