2020 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2020

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego 2020

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2020 roku. Jest on skierowany do osób, które mają problemy z kontrolowaniem swoich  emocji.

Cały program  stawia sobie następujące cele:

1.Wzbudzenie motywacji do zajęcia się „ problemem przemocy”

2. Wzbudzenie nadziei na możliwość dokonania zmiany i budowania życia opartego o wartości uniwersalne

3. Wzięcie odpowiedzialności za zmianę swojego zachowania

4. Podniesienie świadomości osoby stosującej przemoc w zakresie przejawiania przekonań, emocji i zachowania oraz lepszą ich kontrolę

5. Zdobycie umiejętności powstrzymywania się od zachowań  przemocowych i agresywnych, w tym redukowania napięć, rozwiazywania konfliktów i sporów w rodzinie, itp.

6. Uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Uczestnictwo w zajęciach:

  • daje możliwość  korygowania niepożądanych i szkodliwych zachowań i postaw, które zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy
  • zwiększa zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie
  • może pomóc w budowaniu lepszych relacji pomiędzy członkami rodziny

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panem Karolem Głuchowskim - Kierownikiem Zespołu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia  w PCPR w Olecku  ul. Gołdapska 23 , 19-400 Olecko,  tel. 87 520 34 35 

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!