2021 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

2021

Nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego 2021

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego realizowanego w 2021 roku. Jest on skierowany do osób, które mają problemy z kontrolowaniem swoich  emocji.

Do programu mogą przystąpić osoby, które: 

  • zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie wobec których sąd zawiesił warunkowo wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym ; 
  • zostały skierowane przez ośrodki pomocy społecznej, zespoły interdyscyplinarne do uczestnictwa w programie w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty; 
  • stosują przemoc w rodzinie i uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne stanowią uzupełnienie podstawowej terapii; 
  • stosują przemoc w rodzinie i dobrowolnie zgłosili się do uczestnictwa w programie. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w programie zapraszamy do kontaktu z Panem Karolem Głuchowskim - Kierownikiem Zespołu Interwencji Kryzysowej i Wsparcia  w PCPR w Olecku  ul. Gołdapska 23 , 19-400 Olecko,  tel. 87 520 34 35 

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego trwa nieprzerwanie cały rok.

Uczestnictwo w zajęciach Programu korekcyjno-edukacyjnego jest BEZPŁATNE!