Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i doktniętych przemocą w powiecie oleckim