Informacje bieżące z realizacji projektu


 10-12-2018

        W dniu 08.12.2018r. dzieci wraz z rodzicami kreatywnie spędziły czas uczestnicząc w zorganizowanej "Klockologii" przez tut. jednostkę. Lokalne media pisały: "Takiej imprezy w Olecku jeszcze nie było" . Z ponad 100 tysięcy drewnianych klocków powstawały piękne budowle. Komisja konkursowa miała bardzo duży problem z wyłonieniem 3 pierwszych miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w postaci pudełka klocków i breloczków. Ponad 300 uczestników otrzymało także czapki mikołajowe a zaangażowani mikołaje rozdawali słodycze.

        Uwieńczeniem wydarzenia była V Kampania "Białej Wstążki", gdzie kobiety i "kobietki" otrzymywały białe róże wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku. Natomiast małym i dorosłym panom organizatorzy przypinali białe wstążki.

KLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIAKLOCKOLOGIA

→ Więcej fotografii z klockologii możesz zobaczyć tutaj ←


27-11-2018

        Kolejnym działaniem w ramach projektu jest zorganizowanie konkursu pn. "Klockologia w Olecku". Aktywny udział "młodego pokolenia wraz z rodzicami umożliwi rozwijanie zainteresowań uczestników, pobudzenie wyobraźni, kreatywności, pracy w grupie oraz zapobieganie cyberprzemocy. Klockologia to ekologiczne narzędzie budujące więzi między ludźmi i jest antidotum dla krzykrzliwych bohaterów współczesnych bajek. Wpisuje się to także w kalendarz "atrakcyjnego" Mikołajkowego spędzenia czasu. 

Klockologia

Serdecznie zapraszamy


 17-09-2018    

          W ramach realizowanego projektu w dn. 11 września b.r. odbyło się w tut. jednostce pierwsze spotkanie w ramach „Treningu Pewności Siebie” połączonego z możliwością skorzystania z poradnictwa i doradztwa zawodowego dla dzieci i młodzieży w wieku od 14 do 18 lat. W pierwszym spotkaniu udział wzięło 12 dzieci. Zaplanowanych jest 5 spotkań. Celem treningu jest podniesienie poczucia własnej wartości, nawiązanie pozytywnych relacji w grupie jak również edukacja w zakresie współpracy i asertywności.

W dniu 14 września rozpoczęły się warsztaty „Terapia Sztuką” wraz z możliwością skorzystania z poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Warsztaty skierowane są dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Tematyka warsztatów obejmuje działania związane m.in. nauką pracy w grupie, rozwijaniem zainteresowań czy też zapobieganiem zjawiska cyberprzemocy. Zaplanowanych jest 8 spotkań.

Kolejną opozycją tym razem dla najmłodszych są warsztaty terapeutyczno – edukacyjne „Fair Play”. Warsztaty prowadzone będą przez psychologa. Podczas zajęć dzieci będą mogły zapoznać się z technikami odreagowania stresu i powstałych napięć oraz nauką prawidłowych zachowań w rodzinie i społeczeństwie. Zaplanowanych jest 5 spotkań.

Powyższe działania realizowane będą w okresie od września do grudnia b.r. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku.


 07-08-2018

        W dniu dzisiejszym 20 osobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała na obóz wypoczynkowo-rekreacyjny z elementami żeglarstwa do  Siemian k/Iławy. Nad bezpieczeństwem uczetsników czuwali funkcjonariusze Policji z KPP w Olecku. "Pociechy" rozstały się z rodzicami/opiekunami na 12 dni.

kolonie

kolonie

kolonie

kolonie 


        W wyniku zapytania ofertowego tut. jednostka wyłoniła organizatora obozu wypoczynkowo-rekreacyjnego z żeglarstwem i programem socjoterapeutycznym . W dniu 29.06.2018r. została podpisana umowa.

     Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PROMYK” w ramach realizowanego projektu zapewni wypoczynek w okresie  od 07.08.2018r. do 18.08.2018r. 20 osobowej grupie - dzieciom i młodzieży objętych wsparciem Centrum.

W programie zaplanowano m.in.

 Organizator obozu zapewnia także dojazd i powrót uczestnikom obozu.    


           W dniu 6.07.2018r. rozpoczęły się  pierwsze zajęcia z jazdy konnej, w której uczestniczą dzieci w wieku od 5 do 7 lat z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą. Zajęcia dla 10 osobowej grupy będą prowadzone raz  w tygodniu po 2 godziny od 6.07.2018r. do 24.08.2018r.

    Ww. zajęcia terapeutyczne maja na celu przełamanie barier emocjonalnych u dzieci oraz zdobywanie zaufania, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzętami ( zastosowanie elementów hipoterapii).

 Konie - Terapia

Konie - Terapia

Konie - Terapia

Konie - Terapia

Konie - Terapia


     W dniu 10 czerwca 2018r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjno-warsztatowe skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych przy zaangażowaniu zespołu muzycznego "Dzieci z Brodą" promującego życie w rodzinie bez przemocy. 

    Rodziny mogły aktywnie spędzić czas wolny i rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne i taneczne na pokazie 40 instrumentów Joszka Brody oraz wystąpienia zespołu muzycznego "Dzieci z Brodą".

     Na zakończenie festynów rodzinnych "Bezpieczny powiat 2018", "Zdrowa rodzina, szczęśliwa rodzina" oraz "III Marszu dla Życia i Rodziny", powyższe spotkanie integracyjno-warsztatowe było uwieńczeniem aktywnie spędzonego popołudnia przez rodziny i pozytywnym wzorcem wspólnego spędzenia czasu wolnego.

KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"KONCERT "DZIECI Z BRODĄ"