Szansa Na Lepszą Przyszłość

Projekt "Szansa na lepszą przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poddziałanie 7.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projektodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku realizowało od 2008 roku projekt systemowy pt. "Szansa na lepszą przyszłość". Przez pierwsze 2 lata projekt skierowany był do osób młodych, opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i inne formy opieki zastępczej. Od 2010 r. projekt obejmował wsparciem także osoby niepełnosprawne.

W latach 2013-2014 celem głównym projektu był wzrost integracji społecznej i ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u 22 Uczestników Projektu (12K, 10M) zamieszkujących na terenie powiatu oleckiego do końca 2014 r.

W roku 2014 działania projektu skierowane były do 15 osób (7 osób młodych opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i inne formy opieki zastępczej oraz 8 osób niepełnosprawnych):

Działania projektu:

  Więcej informacji nt. projektu można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod nr tel. 87 520 34 30.

Czytaj więcej nt. projektu "Szansa na lepszą przyszłość" - archiwum "SNLP"