Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Statystyka

Statystyka

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2022r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 20 10  8 1  - 1 40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25  19 17 2  - 5 68 
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 20 10 1  - 1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25 19  17 2  - 68
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20 10   8  1  - 1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25 19   19  2  -  9  74
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  20  11   8  1  -  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25   18  16  2  -  9  70
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  11  8  1  -  1  41
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  18  16  2  -  9  70
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  12  - 42 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  18  14  2  -  9  68
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   21  11  8  1  - 1  42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   27  17  13  2  -  9   68
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH