Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Statystyka

Statystyka

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2021r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 19 11 6 1 2 1 40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25 19 13 1 2 9 69
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 19 11 6 1 2 1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 25 19 13 1 2 9 69
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   19 12   6  1 2  1  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   25 22   16  1  2   9  75 
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20 11 6  1 2  41 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   26 21  19   1 2 9 78
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   19 11  6  1  2  1 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  25  21   19  1  2  9  77 
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  9  1  2  1 39 
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  18  19  1  2  9  75
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20  10 6  1  2  1  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   26  19  19   1   4   9  78
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   20   10  6  1   2   1  40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26  19  19  2  3  9  78
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH