Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Statystyka

Statystyka

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca 2023r.

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 23 8 5  1  1  2  40
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 30 11 14  2  1  18 76
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23  8  5 1  1  2 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 30  11  17  2  1 18 79
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  24  9  5  1  1  2  42
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   31  13  17  2  1 18
82
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   24  9 5
 1  -  2  41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   31  11
 17 2
 -  18  79
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  23
 9  5  1  -  2  40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 30  11
 17  2  -  18  78
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   23  9  5  1 -
 2 40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  30  13 16
 2 -
19 80
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH   22  10  5 1
 -
 2 41
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH   27  14 16
 2  -  21 80
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  22
10
 5  1  - 2
40
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  27 16
15 2
 - 21
81
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH  21  5  - 38 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH  26 14  14   21 77 
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH