Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rodzinna Piecza Zastępcza > Statystyka

Statystyka

Liczba rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających na koniec miesiąca styczeń-grudzień 2024

MIESIĄC NAZWA

RZ SPOKREWNIONE

Z DZIECKIEM

RZ NIEZAWODOWE RZ ZAWODOWE RZ ZAWODOWE SPECJALISTYCZNE RZ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO RODZINNY DOM DZIECKA RAZEM
 STYCZEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH 21  10  5 1 - 2 39 
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH 28 18 6 2 - 20  84 
LUTY LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
  MARZEC LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH               
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH               
 KWIECIEŃ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH               
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH               
 MAJ  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH               
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
 CZERWIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH               
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
 LIPIEC  LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH               
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH               
 SIERPIEŃ   LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
 LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
WRZESIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
PAŹDZIERNIK LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
LISTOPAD LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH              
GUDZIEŃ LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH              
LICZBA DZIECI   W NICH PRZEBYWAJĄCYCH