Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy Przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy Przy PCPR

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy Przy PCPR


 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy Przy PCPR 

Ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko (II piętro)

Telefoncałodobowy: 87 520 34 37

Centrala telefoniczne: 87 520 34 30 od 7:30 do 15:30

   Kierownik - tel. 87 520 34 39 od  7:30 do 15.30 

Klienci mogą korzystać z usług SOW w formie konsultacji specjalistycznych za pomocą :  

 • komunikatora internetowego messenger  – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym ze specjalistą
 • telefonicznie – 87 520 34 37 (całodobowo)  lub 87 520 34 39 - w godz. od 7.30 do 15.30  
 • e-mail: sow@pcpr.olecko.pl 

Ośrodek świadczy usługi w zakresie:

 • całodobowego schronienia w hostelu (25 miejsc) oraz pomoc specjalistyczną m.in. psychologiczną, prawną, socjalną, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne
 • pomocy doraźnej m.in. prawnej, psychologicznej, socjalnej

Poradnictwo specjalistyczne i grupy wsparcia - zapisy osobiste lub telefoniczne - 87 520 34 37 od 7:00 do 19:00

Ośrodek zapewnia  schronienie ofierze przemocy w rodzinie (kobieta/mężczyzna) oraz dzieciom będącym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód.

Udzielana jest natychmiastowa pomoc psychologiczna, prawna, medyczna i inne wsparcie wg potrzeb.

Ośrodek dysponuje:

 • 25 miejscami hostelowymi do spania
 • wspólnym pomieszczeniem do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejscem do nauki
 • ogólnodostępnymi łazienkami
 • miejscem do prania i suszenia
 • ogólnodostępną kuchnią
 
Oferujemy Ci pomoc:
 
 1. ochronę przed osobami stosującymi przemoc
 2. całodobowe schronienie w Ośrodku Wsparcia
 3. poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, medyczne
 4. konsultacje wychowawcze
 5. uczestnictwo w grupie wsparcia lub grupie terapeutycznej
 
 
Jeżeli doznałeś/aś przemocy:
 • psychicznej (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie...)
 • fizycznej (popychanie, kopanie, duszenie...)
 • seksualnej (wymuszanie pożycia seksualnego...)
 • ekonomicznej (odbieranie zarobionych pieniędzy...)
 
Zgłoś się:
 
-> każdego dnia tygodnia - całodobowo
-> możesz także zadzwonić na numery naszych telefonów:
 
(87)520 34 37 - całodobowo
(87)520 34 39 (kierownik działu) - w godz. 7:30 - 15:30
 
Definicja PRZEMOCY:   Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody.
Jest to jeden z rodzajów patalogii społecznej , która jest zarazem przestępstwem, z czego nie zdają sobie sprawy osoby pokrzywdzone.
 
Rodzaje przemocy:  
 • Przemoc fizyczna - nazywana również gorącą, to każde agresywne zachowanie polegające na użyciu siły i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej, nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień (m.in.: popychanie, obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie pięścią, kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami, użycie przedmiotów lub narzędzi niebezpiecznych, mogących spowodować utratę zdrowia lub życia).
 • Przemoc psychiczna - nazywana również zimną, to umyślne agresywne działania, wykorzystujące nie tyle siłę fizyczną lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie u ofiary pozytywnego obrazu własnej osoby, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Zachowania sprawcy mają na ogół charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalny ból lub cierpienie (m.in.: wyśmiewanie, wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami).
 • Przemoc ekonomiczna - przejawia się w uniemożliwieniu dostępu do rodzinnych środków finansowych, prowadząc do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, zaciąganie pożyczek bez wiedzy ofiary,odmawianie spłaty wspólnych długów czy  przekupywanie dzieci). Jest przemocą w postaci zaniedbywania obowiązków rodzicielskich i wzajemnych w rodzinie.
 • Przemoc seksualna - wymuszenie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych i niechcianych przez ofiarę praktyk seksualnych w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy (np. sprawca stosuje przemoc grozi użyciem przemocy, żeby zmusić ofiarę do stosunku, może zostać skazany za gwałt).
 • Cyberprzemoc - elektroniczna, internetowa, telefoniczna, szczególnie okrutna, będąca przyczyną znacznej części samobójstw i prób samobójczych.
  Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna i cyberprzemoc - mogą się przenikać, ale każda może też występować osobno.   Osobami doświadczającymi są najczęściej kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają też nimi mężczyźni.  
 
Fazy cyklu przemocy:   Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem który ma tendencję do powtarzania się według zauważanej prawidłowości.   W cyklu przemocy występują trzy niezależne fazy, zmienne pod względem swej intensywności i czasu trwania:  
 1. faza narastającego napięcia - jest to początek cyklu, który charakteryzuje się wzrostem napięcia i natężeniem sytuacji konfliktowych,
 2. faza ostrej, gwałtownej przemocy - to druga faza; w której następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji; agresja w tej fazie może być zagrażająca dla zdrowia i życia ofiary, moment zakończenia aktu przemocy zależy wyłącznie od sprawcy i nie ma żadnego związku z zachowaniem ofiary (sygnały jej bólu i cierpienia nie wyciszają agresji),
 3. faza miodowego miesiąca - to trzecia faza w czasie, w trakcie której sprawca wyraża swoją skruchę, okazuje żal, obiecuje, że już nigdy więcej nie skrzywdzi ofiary lub po prostu zachowuje się tak jak gdyby przemoc nigdy nie miała miejsca; faza ta jest przemijająca i bez specjalistycznej pomocy kończy się nawrotem przemocy spowodowanym ponownym wzrostem napięcia u sprawcy.
  Faza "miodowego miesiąca" zatrzymuje ofiarę w sytuacji przemocy, bo łatwo pod jej wpływem zapomnieć o koszmarze pozostałych dwóch faz. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą ta faza jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu zazwyczaj jest gwałtowniejsza i za każdym razem narasta. Jeśli już raz doszło do użycia przemocy, będzie ona się powtarzać dopóki nie zostanie przerwana, najczęściej przez interwencję z zewnątrz.
 
fazy przemocy
 
 
Hostel Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
KUCHNIA SOW
POKÓJ SOW
POKÓJ SOW
KORYTARZ SOW
ŁAZIENKA SOW

Submenu