Informacje bieżące – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

 Informacje bieżące

Oferujemy:

  • nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne m.in.: prawne, psychologiczne, socjalne, terapia indywidualna oraz całodobowe schronienie ofiarom przemocy ich dzieciom (całodobowy kontakt osobisty, telefoniczny 87 520 34 37)
  • prowadzimy grupę wsparcia dla ofiar przemocy, warsztaty dla rodziców, zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii (zapisy - kontakt osobisty lub telefoniczny całodobowy 87 520 34 37)
     

Zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii

Szanowni Państwo,

Prowadzimy nabór na zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii (zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne) pt. „Lubię siebie i innych”. Rodzicie zainteresowani uczestnictwem dzieci w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście pod numerem telefonu 87 520 34 37. Udział w zajęciach jest bezpłatny a zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  • Wiek dziecka 6-9 lat
  • Podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o przystąpieniu do programu
  • Spotkanie kwalifikacyjne dziecka i rodzica/opiekuna prawnego z pedagogiem/psychologiem

Zapewniamy dzieciom:

  • Dobrą zabawę, która uczy i wspomaga rozwój
  • Uczenie konstruktywnego reagowania na różne sytuacje
  • Wsparcie pedagogów

Zapraszamy!


 Warsztaty dla rodziców

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie