Informacje bieżące

Oferujemy:

Zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii

Szanowni Państwo,

Prowadzimy nabór na zajęcia dla dzieci z elementami socjoterapii (zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne) pt. „Lubię siebie i innych”. Rodzicie zainteresowani uczestnictwem dzieci w zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście pod numerem telefonu 87 520 34 37. Udział w zajęciach jest bezpłatny a zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

Zapewniamy dzieciom:

Zapraszamy!


 Warsztaty dla rodziców

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie