Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2022r. :  

MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 24  34
Luty 19   25
Marzec 17   26
Kwiecień 12  20
Maj 8  24
Czerwiec    
Lipiec    
Sierpień    
Wrzesień    
Październik    
Listopad    
Grudzień