Statystyka – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Statystyka

Liczba osób korzystających z usług wg stanu na koniec miesiąca kalendarzowego - 2020r. : 

 
MiesiącLiczba osób całodobowo przebywających w hosteluLiczba osób korzystających doraźnie z poradnictwa specjalistycznego
Styczeń 8  19
Luty 6  18
Marzec 7  7
Kwiecień  9  3
Maj  11  8
Czerwiec  11  11
Lipiec  14  17
Sierpień  8  23
Wrzesień  6  22
Październik    
Listopad    
Grudzień