Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej Przy PCPR


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej Przy PCPR

Ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko (II piętro)
Telefon całodobowy: 87 520 34 37
Centrala telefoniczne: 87 520 34 30 od 7:30 do 15:30
Kierownik - tel. 87 520 34 39 od 7:30 do 15.30

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, zgodnie nową ustawą obowiązującą od 22 czerwca 2023 r., staje się “Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku”.

Klienci mogą korzystać z usług SOW w formie konsultacji specjalistycznych za pomocą :
• komunikatora internetowego messenger – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym ze specjalistą
• telefonicznie – 87 520 34 37 (całodobowo) lub 87 520 34 39 - w godz. od 7.30 do 15.30
• anonimowa skrzynka e-mail: sow@pcpr.olecko.pl
• facebook – PCPR w Olecku

Ośrodek świadczy usługi w następujących zakresach:

I. W zakresie interwencyjnym:

• zapewnienie całodobowego schronienia osobie doznającej przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką , bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia;
• ochronę przed osobami stosującymi przemoc;
• udzielenie natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej oraz dostępu do pomocy medycznej, gdy wymaga tego stan zdrowia zgłaszającej się osoby;
• opracowanie planu pomocy.

II. W zakresie potrzeb bytowych:

Osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:
• pomieszczenie do spania – 5 pomieszczeń (25 miejsc w Ośrodku);
• pomieszczenie wspólnego pobytu z miejscem zabaw dla dzieci;
• pomieszczenie do nauki;
• ogólnodostępne łazienki
• ogólnodostępną kuchnię;
• pomieszczenie do prania i suszenia.
Zapewnia się również – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w w/w pomieszczeniach- uzależnione od dochodu.

III. W zakresie terapeutyczno – wspomagającym:
Udzielamy wsparcia terapeutyczno – wspomagającego osobom korzystającym doraźnie i zakwaterowanym całodobowo poprzez:

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• opracowanie indywidulanego planu pomocy;
• udzielanie poradnictwa: pedagogicznego, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;
• prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
• prowadzenie terapii dla ofiar przemocy;
• udzielanie konsultacji wychowawczych dla rodziców;
• prowadzenie warsztatów dla rodziców;
• prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci;
• prowadzenie zajęć edukacyjnych z elementami socjoterapii. 

Galeria zdjęć:

pomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do naukipomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do naukipomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do naukipokój psychologakuchnia ogólnodostępnapomieszczenie do prania i suszeniapomieszczenie do prania i suszeniakorytarz hostelukorytarz hostelukorytarz hostelupokój ośrodkakorytarz ośrodkapokój ośrodka

 

 

 

łazienka ośrodka