Informacja o wyborze oferty na szkolenie: kurs komputerowy ze sprzedawcą

              Olecko, dn. 30.08.2012 r.

Informacja o wyborze oferty na szkolenie: kurs komputerowy ze sprzedawcą

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia: kurs komputerowy ze sprzedawcą w ramach projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” złożona została jedna oferta przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku, która spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

Koordynator projektu:

Anna Świderska