Informacja o wyborze specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii

Olecko, dn. 15.10.2012 r.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze specjalisty do spraw kreacji wizerunku, wizażu lub kosmetologii na potrzeby realizowanego projektu systemowego pn. „Szansa na lepszą przyszłość” wpłynęły dwie oferty. Wybrana została oferta złożona przez Panią Agnieszkę Dadura.

  

Koordynator projektu: Anna Świderska

Dyrektor PCPR w Olecku: Wiesława Szymczyk