INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” – ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” – ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO.PDF (72KB)