Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Olecku od dnia 25.02.2009r. część zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowana jest przez PCPR w Olecku, tj. w szczególności:

  • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się oraz technicznych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  • dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  • finansowanie w częśći lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

ikona pdfUCHWAŁA NR XXXVII/228/2018 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf (503 kb)

Ponadto od dnia 1 kwietnia 2012 r. osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Zgodnie z Uchwałą Nr 254/2018 Zarządu Powiatu w Olecku zostały zatwierdzone na 2018r. zasady dofinansowania zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 254/2018 z 13.02.2018r. w sprawie przyjęcia "Zasad dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r.", "Zasad dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r." oraz "Zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2018r."


 
 
 
 
ikona pdfZasady dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)w 2017r.pdf

ikona pdfZasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2017r.pdf


ikona pdfRegulaminy.pdf (980 kb)


ikona pdfWSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY III.pdf


ikona word Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - region warmińsko-mazurski.(Kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III.doc)


ikona word Wykaz Organizacji Zajmujących Się Tematyką Osób Niepełnosprawnych.docx (16KB)


Submenu