Pomoc Ukrainie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Grafika. Fragment flagi Ukrainy i napis w języku ukraińskim: INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY.

Інформація для біженців з України

Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

У рецепційному центрі:

 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА

 • Дорогуськ-Ягодзін: Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив
 • Долгобичів-Угринів: Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
 • Зосін-Устилуг: Шкільний комплекс у Городло, вул. Piłsudskiego 58, 22-523 Городло
 • Гребенне-Рава Руська: Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
 • Корчова-Краковець: Загальна кімната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
 • Медика-Сегінє: Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика
 • Будомир-Грушів: Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама
 • Крощенко-Смольниця: Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

+48 47 721 75 75

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ


Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym:

 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną i miejsce na odpoczynek.

Przejście graniczne i adres punktu recepcyjnego:

 • Dorohusk-Jagodzin: Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle;
 • Dołhobyczów-Uhrynów: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów;
 • Zosin-Uściług: Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło;
 • Hrebenne-Rawa Ruska: Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, zaplecze hali sportowej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska;
 • Korczowa-Krakowiec: Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa;
 • Medyka-Szeginie: Hala sportowa, Medyka 285, 37-732 Medyka;
 • Budomierz-Hruszew: Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama;
 • Krościenko-Smolnica: Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Infolinia

+48 47 721 75 75

Więcej informacji


 1. Informacja dotycząca przeciwko handlowi ludźmi.pdf (111kb)
 2. Informacje prawne dotyczące sytuacji małoletnich dzieci z Ukrainy (procedura udzielenia ochrony międzynarodowej oraz kwestie związane z jurysdykcją).docx (20 kb)
 3. Opieka prawna/rodzicielstwo zastępcze:

  • PCPR w Olecku: pomoc w zakresie napisania wniosku, zgromadzenia niezbędnej dokumentacji: nr tel. 87 520 34 44, 520 34 30, 520 34 37 (całodobowo), e-mail: centrum@pcpr.olecko.pl
  • Sąd Rejonowy w Olecku III Wydział Rodzinny i Nieletnich: wydanie postanowienia
  • Wsparcie psychologiczne, prawne: PCPR w Olecku, nr tel. 87 520 34 30, 520 34 37 (całodobowo)
 4. Informacja z Narodowego Funduszu Zdrowia o pomocy medycznej dla uchodźców z Ukrainy: 

Pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy świadczy lekarz rodzinny dr Alicja Trejnowska-Gadomska w Zakładzie Leczniczym „ESKULAP” przy ul. 11 Listopada 23 w Olecku. Nr telefonu do rejestracji: 87 733 10 61.

W ww. Zakładzie realizowane są również szczepienia przeciw COVID-19.