Kontakt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Kontakt

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Gołdapska 23, 19-400 Olecko

tel. 87 520 34 30

e-mail:centrum@pcpr.olecko.pl

tel. całodobowy: 87 520 34 37

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Poradnictwo Specjalistyczne m.in. psychologiczne, prawne, warsztaty

tel. 87 520 34 37

Wiesława Szymczyk - Dyrektor PCPR w Olecku

  Numery kontaktowe
Dyrektor 87 520 34 32

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie:

Kierownik Działu

87 520 34 43
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, usamodzielnienia 87 520 34 33
Rodziny zastępcze (świadczenia) 87 520 34 34
Domy pomocy społecznej

87 520 34 39

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

87 520 34 41
87 520 34 34

Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej:

Kierownik Zespołu

87 520 34 40
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  87 520 34 38

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia:

Kierownik Zespołu 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej całodobowy, Mieszkania Treningowe i Wpierane, doraźne nieodpłatne wsparcie specjalistyczne m.in. psychologiczne, prawne, terapeutyczne mieszkańcom powiatu

87 520 34 35

 

87 520 34 37 (całodobowy)

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

Kierownik Ośrodka  

  • całodobowe zakwaterowanie ofiar przemocy w tym dzieci, wsparcie specjalistyczne m.in. psychologiczne, prawne, terapeutyczne
  • nieodpłatne doraźne wsparcie specjalistyczne

 

87 520 34 39

 

87 520 34 37

(całodobowy)

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Kierownik Domu 

  • Pokój I kontaktu (całodobowy)
  • całodobowe zakwaterowanie kobiet w ciąży, matek z dziećmi, ojców z dziećmi

 

 87 520 34 48

 

87 520 34 47 

Księgowość, kadry:

87 520 34 36