Ośrodek Interwencji Kryzysowej Przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Ośrodek Interwencji Kryzysowej Przy PCPR

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Przy PCPR

Ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko (II piętro) funkcjonuje całodobowo

 Telefon całodobowy (87) 520 34 37

Centrala telefoniczna:  7:30-15:30 nr tel. (87) 520 34 30

Ośrodek świadczy usługi w zakresie:

  • całodobowego schronieina w hostelu oraz pomoc specjalistyczną m.in. psycholgiczną, prawną, socjalną, 
  • pomocy doraźnej m.in. prawnej, psychologicznej, socjalnej

Poradnictwo m.in. psychologiczne, prawne - zapisy osobiste lub telefoniczne - 87 520 34 37 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) świadczy pomoc osobom , dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz w/w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc udzielana jest osobom, rodzinom zgłaszającym się do Ośrodka z terenu powiatu oleckiego.

 Ośrodek dysponuje 5 miejscami hostelowymi ( 1 pokój ) z dostępem do wspólnej kuchni, łazienki i wc.
 
Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
  • rozpoznanie sytuacji osób, rodzin zgłaszających się do Ośrodka o pomoc, ustalenie źródeł kryzysu, zdiagnozowanie sytuacji kryzysowej i opracowanie planu pomocy w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia;
  • przyznanie całodobowego schronienia w hostelu OIK
  • udzielanie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego, konsultacji wychowawczych, medycznego, prawnego, socjalnego, psychiatrycznego) osobom przebywającym całodobowo w hostelu oraz osobom korzystającym doraźnie z usług Ośrodka;
  • rozmowy wspierająco - informujące udzielane przez specjalistów i innych pracowników wg potrzeb osób będących w kryzysie;
  • przywrócenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i budowanie motywacji do pozytywnych zmian.
  • inna pomoc m.in. w pozyskaniu zatrudnienia, mieszkania, środków finansowych itp.
  • współpraca z instytucjami w zakresie złagodzenia, wyeliminowania skutków kryzysu.