Informacje – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje

Informacje


Warsztaty naturalnego języka migowego (PJM) 

Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego (PJM) z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny). 

Informacje nt. kursu, uwzględniające dofinansowanie z PFRON:

kurs: podstawowy PJM

wstępne ramy czasowe: 2 marca – 19 maja 2024 r.

liczba godzin dydaktycznych: 60

cena: 980,00 zł (w edycji jesień’23 PFRON finansował z tej kwoty 880,00 zł, a uczestnik resztę, tj. 100,00 zł)

realizator: Fundacja Pro Actione, Olsztyn

W tym naborze kompletowana jest grupa na zajęcia w trybie on-line
(ok. 7 weekendów: soboty i niedziele) za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Fundacja jest również otwarta na zorganizowanie grupy zainteresowanej zajęciami stacjonarnymi lub online, lub hybrydowymi.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (zawierające: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) oraz pytania należy kierować na poniższy nr telefonu lub e-mail:

tel. 606 89 68 90

fundacja@proactione.org.pl 

Wstępna informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania do kursu z PFRON:

UWAGA! Wnioski do PFRON należy składać indywidualnie, jako osoby fizyczne.

Dofinansowania dedykowane są dla osób, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej lub społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu swojego lub członka rodziny (do 95% dofinansowania). Dlatego obowiązują 3 wzory wniosków - w zależności od kategorii osoby wnioskującej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć do PFRON właściwy wniosek oraz oświadczenie uzasadniające uczestnictwo w kursie.

PFRON obowiązuje rejonizacja działania (województwami), dlatego np. dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego właściwym jest Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie, 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. 89 722-90-16/00.

Dla uniknięcia błędów w dokumentach i kilkukrotnych wizyt w PFRON, Fundacja Pro Actione prosi o wcześniejszy kontakt z nią (tel. 606 896 890) – podpowie, jak aplikować, unikając zbędnych komplikacji.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń i ograniczoność środków - wedle zasady, kto pierwszy ten lepszy.

Zgodnie z prośbą PFRON należy wydrukować również klauzulę informacyjną RODO (w załączeniu) i podpisa ją na drugiej stronie. Klauzulę należy dołączyć do wniosku i oświadczenia/orzeczenia, składanych w PFRON.

Załączniki:

1.  _PROGRAM i TERMINARZ kursu PJM A1.docx (docx - 40KB)  
2.  _PFRON .wniosek Standard stały_bezpośr._kontakt 2.III_19.V.docx (docx - 24KB)  
3.  _PFRON wniosek Rodzina_osoby_głuchej 2.III_19.V.docx (docx - 23KB)  
4.  _PROGRAM i TERMINARZ kursu PJM A1.docx (docx - 40KB)  
5.  Klauzula inf RODO.docx (docx - 34KB)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyły się w czerwcu, lipcu oraz wrześniu bieżącego roku.pdf (70 kb)


Informator dla Osób z niepełnosprawnością


 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.PDF (485 KB)


Czy znasz młode kobiety, które marzą o karierze w świecie nowoczesnych technologii, ale trudna sytuacja życiowa utrudnia im start zawodowy? Jeśli tak, zachęcamy do polecenia im programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, organizowanego przez Fundację Digital University!

Uniwersytet Sukcesu to projekt, który otwiera drzwi do przyszłości w branży IT. Dzięki wsparciu programu uczestniczki zdobędą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą im z sukcesem rozpocząć karierę zawodową w świecie technologii.

Program oferuje:

 • Bezpłatny kurs programowania (Java, Frontend lub UX)
 • Indywidualny mentoring od doświadczonych menedżerów i specjalistów
 • Doradztwo HR 1 na 1 (przygotowanie CV, symulacja rozmowy o pracę, porady ekspertów)
 • Tydzień warsztatów wakacyjnych
 • Test osobowości Lumina Spark z omówieniem
 • Dodatkowe warsztaty w ciągu roku
 • Płatne staże w najlepszych firmach

Do programu mogą zgłaszać się kobiety w wieku 18-25 lat. Rekrutacja potrwa do połowy maja, a dostępnych jest 80 miejsc.

Zapisy na stronie https://uniwersytetsukcesu.com/


Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 1 lutego 2023 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja (ustawa z dnia 7 października 2022 r.) wprowadzi wiele zmian w zakresie organizacji i wspierania pieczy zastępczej.

Co się między innymi zmieni w sytuacji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i wychowanków pieczy zastępczej?

 1. Osoba, która opuściła już pieczę zastępczą i rozpoczęła proces usamodzielnienia, będzie mogła wrócić do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – taka możliwość przysługiwać będzie jeden raz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile wychowanek kontynuuje naukę lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, za zgodą odpowiednio starosty albo marszałka województwa (w przypadku powrotu do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej) oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 2. Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka zostanie podwyższona
  do kwoty 4100,00 zł, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwać będzie wynagrodzenie nie niższe niż kwota 124% ww. kwoty (czyli nie mniej niż 5084,00 zł miesięcznie). Zmieni się też minimalna kwota wynagrodzenia przysługującego rodzinie pomocowej. Ponadto zmienione zostaną zasady waloryzacji kwot wynagrodzenia – kwoty wynagrodzeń będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w obecnym stanie prawnym wynagrodzenia waloryzowane były wskaźnikiem określonym w ustawie budżetowej).
 3. Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą być opiekunem usamodzielnienia, o pracownika organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zniesione zostanie kryterium dochodowe w przypadku pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej.

Fundacja Vis Maior serdecznie zaprasza wszystkie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok na szkolenie z zakresu treningu orientacji przestrzennej i mobilności, treningu bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego.

Dodatkowo zapewniamy udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.
Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, planowana data to: 12-18.02.2023.
Ponadto zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie w miejscu zamieszkania:
Uczestnicy mogą skorzystać z zajęć z orientacji przestrzennej, czyli poruszania się przy pomocy białej laski, w miejscu swojego zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda z osób będzie mogła uczyć się tras, które pokonuje na co dzień, a przez to poczuć się na nich pewniej i bezpieczniej. Dodatkowe zdalne zajęcia z nowych technologii usprawnią bezwzrokowe korzystanie z komputera i smartfona. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne ponieważ większość codziennych spraw można już załatwić przez Internet.
Poniżej link do ogłoszenia, znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje o projekcie oraz ankiety rekrutacyjne.
https://fundacjavismaior.pl/?p=2771&fbclid=IwAR15xU29gVtCOOrUlp2zZpDYEY0upbOanb7qFK2B24Z6-lps8sI9OroF-z4


Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”: Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy również, że 1 marca 2023 roku rozpocznie się pierwsza tura naboru wniosków w ramach innego programu z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością. Program realizowany jest przez PFRON.

Więcej informacji o programach znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Samodzielność – Aktywność – Mobilność (Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku (pcpr.olecko.pl).


Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej przedstawia wyszukiwarkę www.opiekapaliatywna.info .
Można w niej znaleźć:
- najbliższe placówki opieki paliatywnej;
- podmioty lecznicze położone w dalszej odległości, ale mogące udzielić fachowej pomocy;
- dane kontaktowe do poszczególnych placówek.
Są w niej także dane konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz materiały informacyjne dla lekarzy medycyny rodzinnej, pacjentów i ich rodzin.


logo abc

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu we wsparciu finansowym PFRON stworzył Informator "ABC osoby z niepełnosprawnościami" .

Jest to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami - od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i wsparcie ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia. Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych zapisów.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z kompendium informacji dostępnym pod adresem https://abc.lzinr.lublin.pl.


grupa osób trzymających się za ręce

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Olecku zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38, 87 520 34 40,  lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 6 i 7


logo pcpr przedstawiające kobiety dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.

 DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

 • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
 • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami
  i pasjami;
 • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 6 i 7.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38, 87 520 34 40.


Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne Mieszkanie

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wsparcie niezależności oraz ułatwianie podejmowania aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

W ramach programu „Dostępne Mieszkanie” można otrzymać dofinansowanie do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.

 • Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która: Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

Wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Mieszkanie dla Absolwenta

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie oleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku ul. Gołdapska 23. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

W ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.

Beneficjentem programu może być osoba niepełnosprawna, która:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie obejmuje koszty wynajmu i eksploatacji mieszkania w okresie maksymalnie 36 miesięcy i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100%,
 • od 13 do 24 miesiąca – 70%,
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu,

nie więcej jednak niż 100/70/40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Wysokość dofinansowania miesięcznego koszty wynajmu zależy od:

 •  lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww.wskaźniak dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn-1/

Informacje o programie dostępne są na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Szczegółowe zasady finansowania programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Treść programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/


 

 

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Olecku zaprasza do uczestnictwa w GRUPIE WSPARCIA dla rodzin zastępczych

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami.
Są inni, którzy czują to samo co my - nie jesteśmy więc zdani tylko
na siebie.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów,
  a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zgłoszenia pod nr telefonu 87 520 34 38, 87 520 34 40, lub osobiście w PCPR Olecko pokój nr 6 i 7


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas, energię dla dzieci z rodzin zastępczych.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM

 • bezinteresowna praca na rzeczy innych daje poczucie satysfakcji i spełnienia;
 • możesz dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, umiejętnościami
  i pasjami;
 • możesz zdobyć ciekawe doświadczenie.

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Gołdapska 23 - pokój nr 6 i 7.
Głównym warunkiem jest chęć pomagania innym. Inne wymogi to tylko formalność.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej - 87 520 34 38, 87 520 34 40.

Submenu