Informacje – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Informacje

Informacje


Warsztaty naturalnego języka migowego (PJM) 

Fundacja Pro Actione zaprasza do udziału w warsztatach naturalnego języka migowego (PJM) z możliwością dofinansowania z PFRON (ok. 90% ceny). 

Informacje nt. kursu, uwzględniające dofinansowanie z PFRON:

kurs: podstawowy PJM

wstępne ramy czasowe: 2 marca – 19 maja 2024 r.

liczba godzin dydaktycznych: 60

cena: 980,00 zł (w edycji jesień’23 PFRON finansował z tej kwoty 880,00 zł, a uczestnik resztę, tj. 100,00 zł)

realizator: Fundacja Pro Actione, Olsztyn

W tym naborze kompletowana jest grupa na zajęcia w trybie on-line
(ok. 7 weekendów: soboty i niedziele) za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Fundacja jest również otwarta na zorganizowanie grupy zainteresowanej zajęciami stacjonarnymi lub online, lub hybrydowymi.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (zawierające: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) oraz pytania należy kierować na poniższy nr telefonu lub e-mail:

tel. 606 89 68 90

fundacja@proactione.org.pl 

Wstępna informacja dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania do kursu z PFRON:

UWAGA! Wnioski do PFRON należy składać indywidualnie, jako osoby fizyczne.

Dofinansowania dedykowane są dla osób, które zamierzają wykorzystywać znajomość języka w ramach aktywności zawodowej lub społecznej (do 90% dofinansowania) lub w przypadku udokumentowanego uszczerbku słuchu swojego lub członka rodziny (do 95% dofinansowania). Dlatego obowiązują 3 wzory wniosków - w zależności od kategorii osoby wnioskującej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć do PFRON właściwy wniosek oraz oświadczenie uzasadniające uczestnictwo w kursie.

PFRON obowiązuje rejonizacja działania (województwami), dlatego np. dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego właściwym jest Warmińsko-Mazurski Oddział PFRON w Olsztynie, 10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23; tel. 89 722-90-16/00.

Dla uniknięcia błędów w dokumentach i kilkukrotnych wizyt w PFRON, Fundacja Pro Actione prosi o wcześniejszy kontakt z nią (tel. 606 896 890) – podpowie, jak aplikować, unikając zbędnych komplikacji.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń i ograniczoność środków - wedle zasady, kto pierwszy ten lepszy.

Zgodnie z prośbą PFRON należy wydrukować również klauzulę informacyjną RODO (w załączeniu) i podpisa ją na drugiej stronie. Klauzulę należy dołączyć do wniosku i oświadczenia/orzeczenia, składanych w PFRON.

Załączniki:

1.  _PROGRAM i TERMINARZ kursu PJM A1.docx (docx - 40KB)  
2.  _PFRON .wniosek Standard stały_bezpośr._kontakt 2.III_19.V.docx (docx - 24KB)  
3.  _PFRON wniosek Rodzina_osoby_głuchej 2.III_19.V.docx (docx - 23KB)  
4.  _PROGRAM i TERMINARZ kursu PJM A1.docx (docx - 40KB)  
5.  Klauzula inf RODO.docx (docx - 34KB)

Zaproszenie do udziału w spotkaniu „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce – dalsze wyzwania”, podsumowującym serię konsultacji społecznych projektów rozwiązań ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, które odbyły się w czerwcu, lipcu oraz wrześniu bieżącego roku.pdf (70 kb)


Informator dla Osób z niepełnosprawnością


 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.PDF (485 KB)


Czy znasz młode kobiety, które marzą o karierze w świecie nowoczesnych technologii, ale trudna sytuacja życiowa utrudnia im start zawodowy? Jeśli tak, zachęcamy do polecenia im programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, organizowanego przez Fundację Digital University!

Uniwersytet Sukcesu to projekt, który otwiera drzwi do przyszłości w branży IT. Dzięki wsparciu programu uczestniczki zdobędą wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą im z sukcesem rozpocząć karierę zawodową w świecie technologii.

Program oferuje:

 • Bezpłatny kurs programowania (Java, Frontend lub UX)
 • Indywidualny mentoring od doświadczonych menedżerów i specjalistów
 • Doradztwo HR 1 na 1 (przygotowanie CV, symulacja rozmowy o pracę, porady ekspertów)
 • Tydzień warsztatów wakacyjnych
 • Test osobowości Lumina Spark z omówieniem
 • Dodatkowe warsztaty w ciągu roku
 • Płatne staże w najlepszych firmach

Do programu mogą zgłaszać się kobiety w wieku 18-25 lat. Rekrutacja potrwa do połowy maja, a dostępnych jest 80 miejsc.

Zapisy na stronie https://uniwersytetsukcesu.com/


Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 1 lutego 2023 roku zaczną obowiązywać zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizacja (ustawa z dnia 7 października 2022 r.) wprowadzi wiele zmian w zakresie organizacji i wspierania pieczy zastępczej.

Co się między innymi zmieni w sytuacji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i wychowanków pieczy zastępczej?

 1. Osoba, która opuściła już pieczę zastępczą i rozpoczęła proces usamodzielnienia, będzie mogła wrócić do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – taka możliwość przysługiwać będzie jeden raz, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o ile wychowanek kontynuuje naukę lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, za zgodą odpowiednio starosty albo marszałka województwa (w przypadku powrotu do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej) oraz odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 2. Minimalna kwota miesięcznego wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka zostanie podwyższona
  do kwoty 4100,00 zł, natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługiwać będzie wynagrodzenie nie niższe niż kwota 124% ww. kwoty (czyli nie mniej niż 5084,00 zł miesięcznie). Zmieni się też minimalna kwota wynagrodzenia przysługującego rodzinie pomocowej. Ponadto zmienione zostaną zasady waloryzacji kwot wynagrodzenia – kwoty wynagrodzeń będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w obecnym stanie prawnym wynagrodzenia waloryzowane były wskaźnikiem określonym w ustawie budżetowej).
 3. Rozszerzony zostanie katalog osób, które mogą być opiekunem usamodzielnienia, o pracownika organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Zniesione zostanie kryterium dochodowe w przypadku pomocy na usamodzielnienie i na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej.

Fundacja Vis Maior serdecznie zaprasza wszystkie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok na szkolenie z zakresu treningu orientacji przestrzennej i mobilności, treningu bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego.

Dodatkowo zapewniamy udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.
Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, planowana data to: 12-18.02.2023.
Ponadto zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie w miejscu zamieszkania:
Uczestnicy mogą skorzystać z zajęć z orientacji przestrzennej, czyli poruszania się przy pomocy białej laski, w miejscu swojego zamieszkania. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda z osób będzie mogła uczyć się tras, które pokonuje na co dzień, a przez to poczuć się na nich pewniej i bezpieczniej. Dodatkowe zdalne zajęcia z nowych technologii usprawnią bezwzrokowe korzystanie z komputera i smartfona. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne ponieważ większość codziennych spraw można już załatwić przez Internet.
Poniżej link do ogłoszenia, znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje o projekcie oraz ankiety rekrutacyjne.
https://fundacjavismaior.pl/?p=2771&fbclid=IwAR15xU29gVtCOOrUlp2zZpDYEY0upbOanb7qFK2B24Z6-lps8sI9OroF-z4


Przypominamy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”: Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Informujemy również, że 1 marca 2023 roku rozpocznie się pierwsza tura naboru wniosków w ramach innego programu z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością. Program realizowany jest przez PFRON.

Więcej informacji o programach znajdą Państwo na stronie www.pfron.org.pl oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Samodzielność – Aktywność – Mobilność (Samodzielność-Aktywność-Mobilność – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku (pcpr.olecko.pl).


Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej przedstawia wyszukiwarkę www.opiekapaliatywna.info .
Można w niej znaleźć:
- najbliższe placówki opieki paliatywnej;
- podmioty lecznicze położone w dalszej odległości, ale mogące udzielić fachowej pomocy;
- dane kontaktowe do poszczególnych placówek.
Są w niej także dane konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz materiały informacyjne dla lekarzy medycyny rodzinnej, pacjentów i ich rodzin.


logo abc

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu we wsparciu finansowym PFRON stworzył Informator "ABC osoby z niepełnosprawnościami" .

Jest to zbiór przepisów prawnych dotyczących wszelkich aspektów życia osób z niepełnosprawnościami - od orzekania o niepełnosprawności, poprzez opiekę zdrowotną, edukację, pracę, pomoc społeczną i wsparcie ze środków PFRON, po wszelkiego rodzaju ulgi i uprawnienia. Dodatkowym atutem informatora jest zamieszczanie podstaw prawnych poszczególnych zapisów.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z kompendium informacji dostępnym pod adresem https://abc.lzinr.lublin.pl.


 

Submenu