Kontakt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Kontakt

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

mgr Wiesława Szymczyk - Dyrektor PCPR w Olecku

19-400 Olecko ul. Gołdapska 23
Tel. 087 520 34 30, FAX 087 520 47 20
e-mail: centrum@pcpr.olecko.pl

 Godziny pracy jednostki:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Olecku ul.Gołdapska 23 funkcjonuje całodobowo (nieodpłatne usługi m.in. schronienie, pomoc prawna, psychologiczna)

kontakt osobisty lub tel.: 87 520 34 37 całodobowy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Olecku funkconuje całodobowo (nieodpłatne usługi m.in. zakwaterowanie, pomoc prawna, psychologiczna, warsztaty dla rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci)

kontakt osobisty lub tel.: 87 520 34 37 całodobowy 

budynek pcpr