Aktualności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Aktualności

Aktualności


W dniu 5.06.2024 r. w Olsztynie odbyła się IX Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Była to okazja do promowania idei pieczy zastępczej. Podczas uroczystości Państwo Anna i Bogusław Hrehorowicz – zawodowa rodzina zastępcza z terenu powiatu oleckiego - otrzymali statuetkę Diament Dobroci i Serca. To szczególne wyróżnienie wręczył członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego – Robert Turlej.

Gościem honorowym spotkania była Magdalena Różdżka – znana aktorka, działaczka społeczna, prezeska fundacji „Ukochani”, która jest bardzo zaangażowana w sprawy dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej.

Państwo Anna i Bogusław Hrehorowicz pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Ich chęć niesienia pomocy potrzebującym dzieciom rozpoczęła się w 2010 r.

Po ukończeniu szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze przyjęli pod opiekę dwie dziewczynki w wieku 3 i 2 lat z powiatu nidzickiego. Ola i Magda pozostają pod ich opieką do chwili obecnej. Kontynuują naukę w szkołach średnich. 

Państwo Hrehorowicz mieszkają na wsi w pięknym otoczeniu natury. Zapewniają podopiecznym ciepły dom i rodzinną atmosferę. Przekazują im odpowiednie wartości, zasady, zwyczaje. Są otwarci na potrzeby nastolatek i podejmują działania ukierunkowane na udzielenie im odpowiedniego wsparcia. Podopieczne traktują ich, jak „prawdziwych” rodziców: „ Znaleźli się ludzie, którzy nas pokochali i zaakceptowali, stali się naszym szczęściem i miłością. Dali nam to, czego nie otrzymałyśmy od biologicznych rodziców: miłość, przyjaźń, zaufanie. I chociaż nie każde dziecko ma szanse doznać tego od własnych rodziców, to każde tego bardzo potrzebuje. Słowa Mama i Tata mają dla nas ogromną wartość.” – wyznała 16-letnia podopieczna Ola. 

Dziękujemy Pani Ani i Panu Bogusławowi za ich „ogromne serca”.  


W dniu 12 marca 2024 r. dokonano uroczystego otwarcia Domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Dom został dofinansowany w 80 % z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”.  Całkowita wartość realizowanej inwestycji wyniosła 828 665,00 zł, w tym: - pozyskana dotacja 642 932,00 zł, - środki własne powiatu 185 733,00 zł.

Jest to kolejna inwestycja utworzona na rzecz mieszkańców powiatu oleckiego z zakresu pomocy społecznej.

Uroczystość otworzyła Wiesława Szymczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku. Odczytany został także list gratulacyjny od Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Dyrektor podziękowała Pani Staroście, Zarządowi Powiatu w Olecku, Pani Skarbnik oraz Radnym Powiatu Oleckiego za wyrażenie zgody na realizację inwestycji. Poinformowała obecnych gości o podjętych działaniach w zakresie utworzenia Domu. W ramach przyznanych środków wyremontowano 294 m2 powierzchni I piętra budynku przy ul. Gołdapskiej 23 oraz wyposażono w meble, niezbędny sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego. Dostosowano pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi standardami i dostępem dla osób niepełnosprawnych (6 pokoi mieszkalnych, pokój do dziennego pobytu i zabaw dla dzieci, ogólnodostępna kuchnia i łazienki, pomieszczenie do prania, suszenia, magazynowe i wózkarnia, pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami, pokój pierwszego kontaktu i pokój kierownika).

W uroczystym otwarciu głos zabrali także: Marzanna Pojawa - Grajewska – Starosta Powiatu Oleckiego, Tomasz Bartnik – Pełnomocnik Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, Jarosław Słoma – Radny Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego, Joanna Kowalewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich.

Swoją obecnością zaszczycili również: Magdalena Gedrowicz – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Czesław Gontar – Wicestarosta Olecki, Katarzyna Radzewicz – Skarbnik Powiatu Oleckiego, Izabela Sertel – Członek Zarządu Powiatu Oleckiego, Danuta Maciejewska – Radna Powiatu Oleckiego.

Na otwarcie Domu przybyli także dyrektorzy, kierownicy jednostek gminnych i powiatowych od lat współpracujących z PCPR w Olecku w obszarze polityki społecznej: Wiesława Derlaga – Kierownik GOPS w Świętajnie, Paweł Sołtysiak – Kierownik GOPS w Wieliczkach, Barbara Sulima – Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Bożena Jurkowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Zacisze” w Kowalach Oleckich, Renata Jasińska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

W trakcie uroczystości nastąpiło oficjalne otwarcie Domu oraz jego poświęcenie przez Księdza Prałata Parafii NMP Królowej Polski - Lecha Janowicza.


 

Submenu