Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej Przy PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej Przy PCPR

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej Przy PCPR


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Osób Doznających Przemocy Domowej Przy PCPR

Ul. Gołdapska 23, 19-400 Olecko (II piętro)
Telefon całodobowy: 87 520 34 37
Centrala telefoniczne: 87 520 34 30 od 7:30 do 15:30
Kierownik - tel. 87 520 34 39 od 7:30 do 15.30

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, zgodnie nową ustawą obowiązującą od 22 czerwca 2023 r., staje się “Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku”.

Klienci mogą korzystać z usług SOW w formie konsultacji specjalistycznych za pomocą :

 •  telefonicznie – 87 520 34 37 (całodobowo) lub 87 520 34 39 - w godz. od 7.30 do 15.30
 • skrzynka e-mail: sow@pcpr.olecko.pl
  • facebook – 
  PCPR w Olecku
 • Ośrodek świadczy usługi w następujących zakresach:

W zakresie interwencyjnym:

 • •zapewnienie całodobowego schronienia osobie doznającej przemocy domowej jej oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką , bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia;• ochronę przed osobami stosującymi przemoc;
  • udzielenie natychmiastowej wszechstronnej pomocy, w tym psychologicznej, prawnej oraz dostępu do pomocy medycznej, gdy wymaga tego stan zdrowia zgłaszającej się osoby;

W zakresie potrzeb bytowych:

Osobom przyjętym na całodobowy pobyt Ośrodek zapewnia:

 • •pomieszczenie do spania – 5 pomieszczeń (25 miejsc w Ośrodku);• pomieszczenie wspólnego pobytu z miejscem zabaw dla dzieci;
 • pomieszczenie do nauki;
 • ogólnodostępne łazienki
 • ogólnodostępną kuchnię;
 • pomieszczenie do prania i suszenia.
 • Zapewnia się również – wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, środki do utrzymania czystości w w/w pomieszczeniach.

W zakresie terapeutyczno – wspomagającym:Udzielamy wsparcia terapeutyczno – wspomagającego osobom korzystającym doraźnie i zakwaterowanym całodobowo poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej;
 • opracowanie indywidulanego planu pomocy;
 • udzielanie poradnictwa: pedagogicznego, medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego;
 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 • prowadzenie indywidualnej terapii dla osób doznających przemocy;
 • udzielanie konsultacji wychowawczych dla rodziców przebywających całodobowo w ośrodku;
 • prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci;
 • prowadzenie zajęć pedagogicznych dla dzieci. 

Galeria zdjęć:

pomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do naukipomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do naukipomieszczenie do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do naukipokój psychologakuchnia ogólnodostępnapomieszczenie do prania i suszeniapomieszczenie do prania i suszeniakorytarz hostelukorytarz hostelukorytarz hostelupokój ośrodkakorytarz ośrodkapokój ośrodka

Submenu