Aktualności – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Aktualności


pomarańczowa wstążka z napisem w jez. ang.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej po raz trzeci włącza się w ogólnoświatową Kampanię „Pomarańczowa Wstążka” 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W ramach tegorocznych obchodów zaplanowano cykl zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone oraz dzieci korzystających z oferty naszego Ośrodka o następującej tematyce:

  1. Mam swoje prawa.
  2. Moje zainteresowania. Rozmowa z dziećmi o ich zainteresowaniach, stworzenie kolarzu.
  3. Słowa mają moc – doskonalenie kontaktu i sztuki słuchania. Przedstawienie dzieciom jak ważna jest komunikacja interpersonalna.
  4. Jesteś wyjątkowy! Zajęcia na temat kształtowania poczucia własnej wartości, wyrażania własnych potrzeb, mówienia o swoich planach, marzeniach.
  5. Ja i moje emocje. Gdyby emocje mogły mówić. Czym są emocje i jak sobie z nimi radzić?
  6. Zajęcia kulinarne rozwijające samodzielność i wiarę we własne możliwości.

desery