Archiwum – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Archiwum

 Liczba pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych i młodzieżowych  ośrodków wychowawczych, którym wypłacono pomoc pieniężną  w roku:

2022

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń  22  0  0 
Luty  22   1  0
Marzec  22  0 0
Kwiecień  18  0 0
Maj  18  0 0
Czerwiec  19  0  0 
Lipiec  18   0  0
Sierpień  16  0 0
Wrzesień  16   2 1
Październik  16   0 0
Listopad  16   0 1
Grudzień  16    1  0

2021

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 18 0 0
Luty 18 0 1
Marzec 15 1 0
Kwiecień 15 1  1 
Maj 18 0  0 
Czerwiec 19 0 0
Lipiec 19 1 0
Sierpień 17 1 1
Wrzesień 18 0 0
Październik 19 1 1
Listopad 20 1 1
Grudzień  21    2   1 

2020

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 17 0 0
Luty 18 0 0
Marzec 18 0  0 
Kwiecień 17 0  0 
Maj 17 0  0 
Czerwiec 15 0 0
Lipiec  15   0  0
Sierpień 14 0 0
Wrzesień 11  1  0
Październik 15  1  1
Listopad 15 1 1
Grudzień 18 0  0 

 2019

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 18 0 0
Luty 17 0 0
Marzec  15  0 1
Kwiecień 15 0 1
Maj 15  0   0 
Czerwiec 15 0 0
Lipiec  14  1  0 
Sierpień 14 0 0
Wrzesień 12 0  0 
Październik 17 0 0
Listopad 16 0 0
Grudzień 19 0 0

2018

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 23 0 0
Luty 23  0   0 
Marzec 18 0  0 
Kwiecień 17  0   0 
Maj 16 0  0 
Czerwiec 15  0  0
Lipiec 15 1 1
Sierpień 16 0  0 
Wrzesień 16 1  2 
Październik 18 0 2
Listopad 18 0 2
Grudzień 19  0  1

2017

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 28 0 0
Luty 24 1 0
Marzec 24 0 1
Kwiecień 23 0 0
Maj 22 0 0
Czerwiec 21 0 0
Lipiec 21 2 0
Sierpień 22 0 0
Wrzesień 22 0 1
Październik 23 0 0
Listopad 22 1 0
Grudzień 23 3 3

2016

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 36 1 0
Luty 31 0 0
Marzec 32 0 0
Kwiecień 31 0 0
Maj 33 0 0
Czerwiec 29 0 0
Lipiec 27 0 0
Sierpień 28 0 1
Wrzesień 27 0 0
Październik 25 2 0
Listopad 26 0 0
Grudzień 27 1 1

2015

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 44 0 0
Luty 33 1 1
Marzec 37 0 0
Kwiecień 37 0 1
Maj 39 0 0
Czerwiec 37 1 0
Lipiec 33 0 0
Sierpień 32 0 0
Wrzesień 26 1 0
Październik 40 0 0
Listopad 34 0 1
Grudzień 38 1 1

2014

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń  44  1  0
Luty  44  1  0
Marzec   44   0  0
Kwiecień  43  2   0 
Maj  43  0   1 
Czerwiec  42  0  0
Lipiec  45  0  0
Sierpień  42  0  0
Wrzesień  35  1  0
Październik  47  1   1 
Listopad  42  2  2
Grudzień   45   2   3 

2013

MiesiącPomoc pieniężna na kontynuowanie naukiPomoc pieniężna na usamodzielnieniePomoc rzeczowa na zagospodarowanie
Styczeń 43 1 0
Luty 43 0 0
Marzec 44 1 0
Kwiecień 45 1 0
Maj 44 0 1
Czerwiec 40 1 1
Lipiec 44 2 1
Sierpień 44 2 0
Wrzesień 45 0 0
Październik 44 2 0
Listopad 44 0 0
Grudzień  45  6 7