Dom Pomocy Społecznej "Jaśki" – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Instytucjonalna Opieka Nad Osobami Starszymi > Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"

Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"

Uprzejmie  informujemy, że z dniem 30.09.2018 r. zakończyła się  realizacja  umowyna powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych „Jaśki” Olecko Kolonia” zawartej w dniu 01.10.2013r. między Powiatem Oleckim a Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza z siedzibą w Olecku Kolonia.

W związku z tym od dnia 01.10.2018 r. Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku Kolonia nie jest prowadzony na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego,  w związku z czym nie mają zastosowania art. 59-64b  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 2.

Więcej informacji dotyczących Domu Pomocy Społecznej „Jaski” Olecko Kolonia można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 40 32 lub w siedzibie Domu.