Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastepczej na lata 2015-2017 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku