Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i doktniętych przemocą w powiecie oleckim 2022 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Jesteś tu: Strona Główna > Realizowane Projekty > Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i doktniętych przemocą w powiecie oleckim 2022

Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i doktniętych przemocą w powiecie oleckim 2022

Informacje o projekcie:

Termin realizacji projektu: czerwiec - grudzień 2022 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku jest realizatorem projektu
pn. "Różne wyzwania te same potrzeby.".

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. - edycja 2022.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

 • zajęcia z „sensoplastyki ” – sierpień/ listopad,
 • zajęcia „joga dla dzieci” tj. zajęcia sportowo - relaksacyjne – wrzesień/listopad,
 • prowadzenie warsztatów „Ja wśród innych” z elementami treningu umiejętności społecznych i socjoterapii przez kadrę specjalistyczną w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego – wrzesień/grudzień,
 • wyjazd jednodniowy dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, który będzie uwzględniał indywidualne zainteresowania dzieci i młodzieży – październik,
 • zorganizowanie imprezy rekreacyjnej – pikniku rodzinnego dla dzieci
  i młodzieży wraz z opiekunami (Mikołajki) – grudzień
 • prowadzenie pogadanek dla dzieci i młodzieży w formie zabawy ukierunkowanych na zdobycie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową/ patologią społeczną/ przemocą w rodzinie spowodowaną m. in. trudną sytuacją w relacjach rodzinnych/ rówieśniczych, izolacją społeczną ze względu na COVID -19, toczącą się wojnę w państwie sąsiadującym z Polską – czerwiec/grudzień,
 • zorganizowanie szkolenia dla rodziców zastępczych/ opiekunów z powiatu oleckiego mającego na celu wzmocnienie umiejętności radzenia sobie
  i wspierania podopiecznych w związku z sytuacją kryzysową związaną z trudną sytuacją w relacjach rodzinnych/ rówieśniczych, doświadczaną przemocą, izolacją społeczną ze względu na COVID 19, toczącą się wojnę w państwie sąsiadującym z Polską – czerwiec/grudzień,
 • zakup i doładowanie karnetów na basen dla dzieci i młodzieży przebywającej całodobowo w SOW i ZIKiW przy PCPR w Olecku jako forma
  aktywności uwzględniająca indywidualne zainteresowania dzieci i młodzieży
  – czerwiec/grudzień,
 • zorganizowanie kampanii ,,Pomarańczowa wstążka” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży
  z zastosowaniem ,,Klockologii” – listopad/grudzień,

Submenu