Informacje bieżące z realizacji projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje bieżące z realizacji projektu


W dniach 14 i 15 grudnia 2022r. w ramach realizowanego projektu odbyło się szkolenie nt. ,,Umiejętności radzenia sobie i wspierania podopiecznych w związku z sytuacją kryzysową związaną z trudną sytuacją w relacjach rówieśniczych i rodzinnych, doświadczaną przemocą, izolacją społeczną ze względu na COVID – 19 oraz toczącą się wojną w Ukrainie”.

Szkolenie prowadził Pan Bartłomiej Waskań – psycholog z firmy szkoleniowej IMAGO z Nowego Sącza. Dwudniowe szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, naukę stosowania prawidłowych metod wychowawczych wobec dzieci, wzmacnianie lub odbudowę relacji rodzic – dziecko, naukę radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i rozwiązywania konfliktów w rodzinie zarówno przez rodziców jak i przez dzieci, przedstawienie metod ukierunkowanych na wzrost wartości poczucia swojej osoby oraz na wzrost empatii.


W dniu 07.12.2022 r. rozpoczęły się zajęcia „joga dla dzieci” – jako innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu. Zajęcia sportowo relaksacyjne skierowane są dla dzieci i młodzieży. Zajęcia mają na celu poprawę koordynacji fizycznej i wzmocnienie mięśni ciała, naukę cierpliwości i koncentracji, dążenie do wyciszenia i spokoju oraz naukę tolerancji i akceptacji różnic. Zaplanowanych jest 5 spotkań.

joga dla dzieci


W ramach projektu doładowano karnety na basen dla dzieci i młodzieży mieszkającej całodobowo w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz mieszkaniach chronionych funkcjonujących przy PCPR w Olecku. Karnety doładowano na okres 120 dni dla 15 osób.

projekt_wsparcie


W dniu 03.12.2022r. odbyła się impreza rekreacyjna – piknik rodzinny
w scenerii mikołajkowej. Zabawa ze względu na panujące warunki atmosferyczne odbyła się w miejscowej restauracji. Dzieci, młodzież i ich opiekunowie brali udział
w licznych konkursach z nagrodami oraz zabawach integracyjnych. W związku
ze zbliżającymi się mikołajkami  młodsi uczestnicy otrzymali upominki. Wszyscy goście skorzystali z przygotowanego poczęstunku. Zabawę uświetnili lokalni animatorzy.

Założeniem zrealizowanego działania było rozładowanie negatywnych emocji, wzmocnienie poczucia własnej wartości, aktywność jako alternatywa dla powszechnego dziś internetu, zrekompensowanie niedostatku w kontaktach społecznych wywołanych izolacją społeczną ze względu na COVID-19, pobudzenie zainteresowań dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

        

                                   


W dniu 30.10.2022r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży – pogadanki w formie zabawy ukierunkowane na wzrost umiejętności interpersonalnych uczestników (zdawanie sobie sprawy z doświadczanych aktualnie doznań, emocji, potrzeb), nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Poznanie różnych form wsparcia instytucji pomocowych.

ZAJĘCIA - POGADANKI DZIECI


W ramach obchodów kampanii „Pomarańczowa wstążka”  w dniu 19.11.2022 r. w Hali widowiskowo- sportowej z pływalnią LEGA w Olecku obyła się  zabawa „klockologia” czyli Rodzinne Budowanie z Klocków Drewnianych. W zabawie wzięło udział 150 osób.

klockologia 2022klockologia 2022


W dniu 14.10.2022 r. 56 osobowa grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami
z powiatu oleckiego wyjechała na jednodniowy wyjazd do Parku trampolin i Sali zabaw ,,HOP” w Ełku. Dzieci i młodzież bawiły się korzystając z trampolin, basenów gąbkowych, ścianki wspinaczkowej oraz bogato wyposażonej sali zabaw dla młodszych dzieci.

dzieci, młodzież, trampoliny, baseny gąbkowe, ścianki wspinaczkowe

dzieci, młodzież, trampoliny, baseny gąbkowe, ścianki wspinaczkowe


W dniu 21.10.2022 r. rozpoczęły się zajęcia „Sensoplastyki” – jako innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku od 1 do 10 lat. Celem zajęć jest stymulacja rozwoju dzieci poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów oraz rozwój kreatywności i twórczości. Zaplanowanych jest 10 spotkań.

zajęcia sensoplatyki dzieci

W dniu 17.10.2022 r. rozpoczęła się realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Ja wśród innych" z elementami treningu umiejętności społecznych i socjoterapii. Celem programu jest udzielenie wsparcia w realizacji zadań rozwojowych, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami w relacjach społecznych i komunikacji oraz w rozpoznawaniu, wyrażaniu i rozumieniu emocji. Zaplanowanych jest po 12 spotkań w dwóch grupach wiekowych.

Projekt "Ja wśród innych"


Od 01.12.2022 r. ruszamy z zajęciami „Joga dla dzieci ”. Zajęcia sportowo – relaksacyjne skierowane są dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest poprawa koordynacji fizycznej i wzmocnienie mięśni ciała, naukę cierpliwości i koncentracji, a także dążenie do wyciszenia i spokoju. Zaplanowanych jest 5 spotkań.