Wnioski Do Pobrania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Wnioski Do Pobrania

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf (244 KB). niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.pdf (612 KB)niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się.pdf (300 KB). niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się/technicznych* dla osoby niepełnosprawnej.pdf (308 KB). niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf (366 KB). niepelnosprawni.gif


ikona pdf WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.PDF (211 KB) niepelnosprawni.gif

ikona word Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - załącznik nr 1.doc (32 kb) niepelnosprawni.gif

ikona word Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - załącznik nr 2.doc ( 30 kb)niepelnosprawni.gif


ikona pdf WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ.PDF (266 KB) niepelnosprawni.gif

Do powyższego wniosku nie załączamy zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.


ikona pdf WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.PDF (342 KB) niepelnosprawni.gif

ikona word Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka - załącznik 1.doc (28.5kb) niepelnosprawni.gif

ikona pdf Opinia szkolna dot. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - załącznik nr 2.pdf (257 kb) niepelnosprawni.gif


ikona pdf WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.PDF (365 KB) niepelnosprawni.gif