Wnioski Do Pobrania – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Wnioski Do Pobrania

1. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – pobierz

Załącznik do wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – załącznik

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – załącznik nr 1

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – załącznik nr 2

2. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O WSKAZANIACH DO ULG I UPRAWNIEŃ – pobierz

Do powyższego wniosku nie załączamy zaświadczenia lekarskiego wydanego na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku należy załączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

3. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  – pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – załącznik nr 1

Opinia szkolna dot. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – załącznik nr 2

4. WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA LEGITYMACJI – pobierz


ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.pdf (319 KB) niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.pdf (418 KB) niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się.pdf (800 KB). niepelnosprawni.gif

ikona pdf Wniosek o dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się/technicznych* dla osoby niepełnosprawnej.pdf (805 KB). niepelnosprawni.gif

ikona pdfWniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.pdf (434 KB). niepelnosprawni.gif