Zasady Dofinansowania ze Środków PFRON – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku