Informacje o projekcie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Informacje o projekcie

Termin realizacji projektu: czerwiec - grudzień 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku jest realizatorem projektu pn. "Wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w powiecie oleckim".

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - edycja 2018.

W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące działania:

  • spotkanie integracyjno-warsztatowe przy zaangażowaniu zespołu muzycznego "Dzieci z Brodą" promującego życie w rodzinie bez przemocy - czerwiec
  • zorganizowanie aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży poprzez udział w obozie wypoczynkowo-rekreacyjnym z żeglarstwem i programem socjoterapeutycznym - lipiec-sierpień
  • organizacja zajęć jazdy konnej dla dzieci w wieku 5-7 lat (hipoterapia) - lipiec-sierpień
  • prowadzenie "Treningu pewności siebie" - jako nowatorskiej metody pracy z dziećmi i młodzieżą - wrzesień-grudzień
  • prowadzenie warsztatów "Terapia Sztuką" z możliwością skorzystania z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego - wrzesień-grudzień
  • prowadzenie warsztatów "Fair-Play" terapeutyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży -wrzesień-grudzień
  • zorganizowanie konkursu pt. "Klockologia w Olecku" (rozwijanie zainteresowań, wyobraźni, pracy w grupie oraz zapobieganie cyberprzemocy) - listopad-grudzień.